Vino! Magazine

Het meest gelezen wijnblad van België

sinds 1945.

Verdeeld door meer dan 1000 dagbladhandels en winkels

en via postabonnementen

The number 1 wine magazine in Belgium

since 1945.

Distributed by more than 1000 outlets (bookshops, supermarkets…)

and by post (subscriptions)